For deg som er rammet av lungekreft

Denne nettsiden er laget for deg som har fått påvist ikke-småcellet lungekreft, eller som er pårørende til et familiemedlem eller en bekjent med ikke-småcellet lungekreft.
Det forskes for tiden mye på behandling av lungekreft, og det dukker stadig opp nye muligheter. Formålet med denne nettsiden er å informere om denne utviklingen og siden oppdateres dermed jevnlig i takt med ny kunnskap på feltet.

	lungekreft

Behandling av ikke-småcellet lungekreft
Avhengig av kreftstadiet på lungekreften, kan det tilbys flere behandlingsalternativer: kirurgi, cellegift, immunterapi, strålebehandling og persontilpasset behandling.
Les mer her arrow
enmutasjoner

Hva er genmutasjoner? Hvordan tester man?
Mutasjoner som oppstår i et av genene som er viktige for vekst og deling av en celle kan føre til utvikling av kreft. Gentesting bidrar til å kartlegge kreftens mutasjoner.
Les mer her arrow
	persontilpasset

Hva er persontilpasset medisin?
Innenfor samme krefttype, kan ulike pasienters kreftceller være ganske forskjellige. I motsetning til cellegift er persontilpasset behandling designet for kun å ødelegge kreftcellene.
Les mer her arrow

IKKE-SMÅCELLET OG SMÅCELLET LUNGEKREFT

Når man snakker om lungekreft, skiller man mellom de to hovedtypene ikke-småcellet lungekreft og småcellet lungekreft. Inndelingen er basert på hvordan kreftcellene ser ut i et mikroskop. De to typene lungekreft utvikler seg forskjellig, og valg av behandling er derfor forskjellig avhengig av type.
I Norge får årlig ca. 33001 personer diagnosen lungekreft. Av disse er ca. 85 % ikke-småcellet lungekreft. På denne nettsiden kan du lese om behandlingstilbud innen ikke-småcellet lungekreft.
Kilde
  1. Årsrapport 2020. Nasjonalt kvalitetsregister for Lungekreft. Oslo: Kreftregisteret 2020. ISBN: 978-82-473-0094-7.