Utredning

UTREDNING

Når du har fått diagnosen lungekreft, må du gjennom ulike tester og undersøkelser for å vise hvor utbredt sykdommen er. Undersøkelsene skal resultere i en stadieinndeling av kreften, som veileder legene i å planlegge et best mulig videre tiltak. Stadiene kalles I-IV (1-4), hvorav IV er det alvorligste stadiet. Kreftstadiet er med på å avgjøre hvilke typer behandling du som pasient kan tilbys.
Som ledd i utredningen vil det også tas vevsprøve eller biopsi av kreften. Dette gjøres for å undersøke hva slags celler som finnes i kreften og om din kreft har noen kjente genmutasjoner. Du kan lese mer om dette på siden om gentesting.
Norske anbefalinger og prosess for diagnostisering og utredning er beskrevet i et Nasjonalt handlingsprogram1.

Utredning

STADIEINNDELING

LOKALISERT LUNGEKREFT: Stadie I-II

Dette er det tidlige stadiet av lungekreft hvor kreftsvulsten er liten og ikke har spredt seg til andre deler av kroppen.

LUNGEKREFT MED LOKAL SPREDNING: Stadie III

Her har kreften spredt seg til omkringliggende lymfeknuter eller det omkringliggende lungevevet.

LUNGEKREFT MED METASTASER: Stadie IV

Her er kreften i et mer avansert stadium og har spredt seg til lymfeknuter i flere områder eller andre deler av kroppen. Disse nye kreftsvulstene kalles metastaser.
Kilde:
  1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Helsedirektoratet 2021. ISBN 978-82-8081-649-8.