Persontilpasset medisin

HVA ER PERSONTILPASSET MEDISIN?

Innenfor samme krefttype, kan ulike pasienters kreftceller være ganske forskjellige.
Dette gjelder spesielt med tanke på tilstedeværende genmutasjoner, som ofte kan være selve årsaken til kreftcellene unormale vekst. Ved persontilpasset medisin undersøker man den enkelte pasients kreftceller og de genmutasjonene og biomarkørene som finnes på kreftcellene. Denne informasjonen brukes til å avgjøre hvilken behandling som er forventet å virke best akkurat mot denne spesielle varianten kreftceller. Da behandlingen tar utgangspunkt i egenskaper som bare finnes på kreftcellene, vil de i en mindre grad påvirke andre av kroppens celler og vev.
Denne type behandling blir omtalt som målrettet behandling, persontilpasset behandling eller medisin, eller skreddersydd behandling. I motsetning til cellegift, som kan angripe mange forskjellige voksende celletyper i kroppen, er persontilpasset behandling designet for kun å ødelegge kreftcellene.

PERSONTILPASSET-MEDISIN

5 SPØRSMÅL OM PERSONTILPASSET BEHANDLING

Lungeonkolog Saima Farooqi (OUS) svarer på relevante spørsmål omkring gentesting.
  • Hva er persontilpasset behandling?
  • Hva er foskjellen mellom cellegift behandling og persontilpasset behandling?
  • Hvordan kan man finne ut hvilken genmutasjon man har?
  • Hvor kan man gentestes?
  • Hvordan bestemmer man hvilken behandling man skal ha?